Anasayfa

Türk Müziği En Son Çıkan 2020 Yeni Beste Bayati Makam Piyano Beyati Yeni Çıkan Şarkı Son Bestesi Kompozitor Bestekar Genç Halk Sanat Komalı Kimdir En Güzel Müzikler Bilgisi

Yeni Beste OSMANLI SAZ ESERİ Klasik Türk Müziği-Musiki, Enstrümantal Genç Besteciler, Son Besteler

Yorum Yapılmamış Haber Medya

Genç Besteci Güneş Yakartepe Yeni Beyati Makamı, Enstrümantal Saz Eseri Son Bestesi.

OSMANLIDAN ESİNTİLER, En Güzel Genç Besteciler, Yeni Besteler Eserlerini Piyano Tuş ve Bendir Sesleri ile Dinlediniz mi?.
Yeni Beste Eserlerini Piyano Sesleri ile Acaba Sevecek misiniz?
Genç Besteci Güneş Yakartepe “Osmanlıdan Esintiler ” En Son Bestesini, Kuyruklu Komalı Piyano İle Çaldı. Vurmalı Çalgı; Bendir, Besteciye Eşlik Etti.
En Güzel Genç Türk Bestekarı Makamsal Enstrümantal Saz Eserleri Besteleri,
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, 16 Yaş (2013) Konser ve Piyano Beste Çalışmaları
Genç Bestekar, Güneş Yakartepe, Enstrümantal Besteleme Projesi: No: 1
Piyano, Nota, Beste: Gunes Yakartepe
Piyano Bendir ( Ritim Saz Aletleri) ile Düetler Serisi: 4
Güzel Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi Bekliyoruz.
Genç Bestekar Sizlerden Destek ve Güzel Yorumlar Bekler.
Yeni Besteleri Solo Piyano Ve Türk Ritim Sazları Çalgıları Umarım Güzel Bulursunuz, Ümit Ederim Hoşunuza Gider
Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum. Sevgi ve Saygılar…
Osmanlıdan Esintiler Bayati Makam Bestesi ve Besteci Hakkında Bilgiler

SAZ SEMAİSİ FORMU NEDİR?

Fasılların en sonunda çalınan saz eserine verilen addır. Peşrev gibi, saz semaileri de dört haneli olarak bölümlere ayrılır. Her hanenin sonunda teslim. bulunur.
Saz semaileri, peşrevlerin aksine küçük usûllerle ölçülmüşlerdir. Saz semailerinin ilk üç hanesi (10 / 8) lik Aksak Semai usûlü ile ölçülmüştür. Dördüncü hane ise rnuhtelif usûllerden yapılabilir. Semai, Yüriik Semai, Devr-i Hindi, Aksak, Curcuna gibi …
Teslim bölümü Aksak Semai usûlü ile ölçülmüştür.İlk üç hane, peşrevler gibi giriş, geçki gibi özellikleri yansıtır. Dördüncü hane ise ser best olup melodi ve usûl yönünden bestekârın arzusuna kalmıştır.
Peşrev ve saz semailerinin teslim bölümlerine girilecek yerde bağlantı, bazen makamın güçlüsünde, bazen de durakta asma kalış yapılmak suretiyle olur.
Saz semaileri fasıl sonlarında çalınabildiği gibi, müstakil saz icralarında da yer alabilir. Saz semaileri ritmik ve serbest bir yapıya sahip olduklarından bestekârların daha çok üstiinde durdukları bir form olmuştur.
Peşrevler, Hane adı verilen bölümlerden yapılmışlardır. Çoğu zaman dört haneden meydana gelir. Her hanenin sonunda Teslim adı verilen bir bölüm bulunur. Peşrevler büyük usûllerle yapılmışlardır.

SAZ ESERİ FORMU NEDİR?

Genel olarak, dinlediğimiz birbirinden farklı eserleri iki ana grupta toplayabiliiz: Yalnız sazlar için yazılmış eserler, Güftesi olan, insan seslerinin okuyabileceği eserler. Yalnız sazların icra etmesi için yazılmış olan saz eserleri, Türk Mûsikîsi içerisinde önemli bir yer işgal eder.Saz eserleri yedi ayrı bölümde karşımıza çıkmaktadır: Peşrev, Saz Semâîsi, Tasvir, Medhal, Taksim, Aranağme, Oyun Havası

BAYATİ / BAYATİ MAKAMI NEDİR? KISA BİLGİ,

BEYATİ MAKAMI KISCA NEDİR: Hüzünlü bir yapıya sahiptir ve iltifat duyguları taşır.Çok kullanılan “basit makamdır”, Basit makamdan 4. olan Uşşak makamının inici şeklidir.Uşşak makamı ile aynı olan bu makam, yalnız seyrinin değişik olması ile bu makamdan ayrılır. Durak(karar), güçlü, donanım ve yeden her iki makamda da aynıdır. Uşşak makamının seyiri çıkıcı, Beyati makamının seyiri ise inici-çıkıcıdır.
Tarihte Bayat Oğuz boyunun isminden alınmış olan bu makam için Beyati makamı demek daha doğru olur. Her bakımdan uşşak makamına benzeyen Beyati makamı, Uşşak makamından, bazı geçki ve özellikleri dolayısıyla ayrılarak kişiliğini belli eder. Uşşak makamına olan bu yakınlığı dolayısı ile Uşşak makamının bir başka şekli gibi kabul edilip, basit makamlar içerisinde ayrıca sıra numarası verilmemiştir.
Durağı: Dügah perdesidir.
Seyri: Çıkıcı – inicidir ki, Uşşak makamından ilk bakışta bu özelliği ile ayrılır. Uşşak makamı çıkıcıdır.
Dizisi: Uşşak makamı dizisinin aynısıdır. Yani, yerinde uşşak dörtlüsüne, Neva’da Buselik beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir.
Güçlüsü: Uşşak makamında da olduğu gibi, Uşşak dörtlüsü ile Buselik beşlisinin ek yerindeki Neva perdesidir. Üzerinde, Buselik çeşnili yarım karar yapılır.
Asma Karar Perdeleri: Segah perdesi, bu makam için de önemli asma karar perdesidir. Bu perde üzerinde, Uşşak makamında olduğu gibi, Segah ve Ferahnak beşlisi ile veya Segah üçlüsü ile asma karar yapılır.
Bundan başka bir asma karar perdesi olmamakla beraber Acem perdesi Beyati makamı için önemli bir perdedir. Beyati seyri sırasında sık sık acem perdesi gösterilir. Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse, Beyati makamı, Neva ve Acem perdeleri arasında sıkça dolaşır. Bu Acem perdesinin önem kazanması da Beyati’yi Uşşak’tan ayıran bir özelliktir.
Beyati makamının diğer önemli asma karar perdeleri, Neva ve Çargah perdeleridir. Makam, zaman zaman, karar sırasında olmamak şartıyla Neva perdesinde Hicaz, Çargah perdesinde de Nikriz çeşnilerini gösterir. Bu Neva’da Hicaz, Çargah’da Nikriz de Beyati makamını Uşşak makamından ayıran bir özelliktir. Uşşak makamında böyle bir şeyin olmaması gerekir.

YENİ PİYANO ESERİ BESTELERİ, GENÇ BESTECİ: GÜNEŞ YAKARTEPE SON BESTE ESERLERİ

Yeni Şarkı, ÖĞRETMEN Marşı Şiir-Beste: Genç Bestekar Güneş Yakartepe, ÖGRETMENLER Günü Kutlu Olsun

Yeni Çıkan Şarkı Beste NE İÇİNDEYİM ZAMANIN Şiir: Ahmet Hamdi Tanpınar, Genç Besteci Güneş Yakartepe

En Yeni Çıkan Beste, Güfte: ATTİLA İLHAN Şileb Şarkısı, Piyano Solo, Genç Besteci Güneş Yakartepe

Yeni Beste OSMANLI SAZ ESERİ Klasik Türk Müziği-Musiki, Enstrümantal Genç Besteciler, Son Besteler

Yeni Çıkan Beste MERDİVEN Şarkısı Bestesi, En Yeni Çıkan Amatör Besteler Şarkılar, Şiir: Ahmet Haşim

.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Etiketler:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,